Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  02.03.2017р. Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного чергових


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, у відповідності до ч. 8 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на «17» березня 2017 року о 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304.

   Зміни до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства вносяться на підставі пропозиції акціонера, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, шляхом включення нового питання та додаткового запропонованих проектів рішень.

До проекту порядку денного включене питання:

   13 питання: Зміна типу та найменування Товариства. Проект рішення з тринадцятого питання: Змінити  тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Біржова Група Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива» та визначити:

  1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖЕВАЯ ГРУППА ПЕРСПЕКТИВА»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «EXCHANGE GROUP PERSPEСTIVA».

  1. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «БГП»;

російською мовою: ЧАО «БГП»;

англійською мовою: «EXGP» PrJSC.

       

      У звязку із включенням до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства нового питання, тринадцяте питання проекту порядку денного  «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції» вважати чотирнадцятим питанням проекту порядку денного та викласти його у наступній редакції: «Проект рішення з чотирнадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська), зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну типу та найменування Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції – Середі Володимиру Григоровичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

 

      Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.2017 року № 30.

      Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, в тому числі інформація про зміни у порядку денному загальних зборів: http://exgp.fbp.com.ua.

 

Директор ПАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»   І.В. Філіпська
ProEmitent.INFO