Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  20.11.2017 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 11.12.2017


 

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «11» грудня 2017 року об 11:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304  відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 05.12.2017 року.  

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.        

2 питання: Про обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна;

Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

3 питання:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Проект рішення з третього питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції, що враховує зміни в повноваженнях директора Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції –  Середі Володимиру Григоровичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –  Артемову Артему Олексійовичу, а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://exgp.fbp.com.ua.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:
м. Дніпро, вул. Воскресенська,  буд. 30, у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.), в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Філіпська І.В.
».

 

                                                    Директор ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» І.В. Філіпська.

 

 

ProEmitent.INFO