Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  09.02.2018 Інф-ція про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на05.02.2018


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

СТАНОМ НА 05.02.2018 Р.

 

ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі за текстом - Товариство),відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 05.02.2018 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 16.03.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 185 437 500 шт. простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій: 185 437 500 шт.

 

Директор ПрАТ «БІРЖОВ А ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»  О.Є. Глазунова

ProEmitent.INFO