Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  15.03.18 Інф-ція про загальну кіл-ть акцій та голосуючих акцій на 12.03.2018


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

станом на 12.03.2018 р.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 12.03.2018 р. (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 16.03.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає 185 437 500 штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 185 437 500 шт.

 Директор ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»  О.Є. Глазунова 

ProEmitent.INFO