Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Повідомлення  next  11.02.2019р.інф-ція про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на06.02.19


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

станом на 06.02.2019 р.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 06.02.2019 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 15.03.2019 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 185 437 500 шт. простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій: 185 437 500 шт. Статутний капітал Товариства представлено одним типом акцій.

 

Директор ПрАТ «БІРЖОВ А ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»  С.М. Антонов 

ProEmitent.INFO