Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


Cкорочена назва: ПрАТ «БГП»
ЄДРПОУ: 34497042
Юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30, 49000
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 26.06.2006
КОАТУУ: 1210136600 (БАБУШКІНСЬКИЙ р-н)
Керівник: Антонов Сергій Михайлович, Директор , тел.: 0563739793
Контактний телефон:  0563739793
Електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua

Проспект емісії акцій не розміщено оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось рішенням загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПАТ "БГП" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПАТ "БГП" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ "БГП" не затверджувався, оскільки затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що ПАТ "БГП" не є управителем.

ProEmitent.INFO