Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення зборів


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності з п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 14 лютого 2012 року об 11:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 08.02.2012 року.

Порядок денний:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Зміна найменування Товариства.

4 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.

   В період до дати проведення позачергових Загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304,. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.

ProEmitent.INFO