Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що відбудуться 05.12.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 05 грудня 2013 року о 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 29.11.2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
4 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
6 питання: Зміна типу та найменування Товариства.
7 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.
В період до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 05.11.2013р. №209
ProEmitent.INFO