Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що відбудуться 12.12.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 12 грудня 2013 року о 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 06.12.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4 питання: Про приватне розміщення акцій та затвердження Рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

5 питання: Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.

6 питання: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-          залучення до розміщення андеррайтера;

-          внесення змін до проспекту емісії акцій;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-          затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-          затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-          затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-          прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-          повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-          письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7 питання: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

-          проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-          проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

     - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.  

 

      В період до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ,                  вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 12.11.2013р. №214

ProEmitent.INFO