Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що відбудуться 04.04.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 04 квітня 2014 року о 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 31.03.2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.  

В період до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Глазунова О.Є.

Повідомлення опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.3014р. №44

ProEmitent.INFO