Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Перелік афілійованих осіб станом на 25.02.2015р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ "БГП"

станом на 25.02.2015р.

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1.

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форвард"

38903109

49000, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

185437500 штук простих іменних акцій

100

2.

Глазунова Олена Євгенівна

Директор ПАТ "БГП"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

3.

Лобова Оксана Петрівна

Голова Наглядової Ради ПАТ "БГП"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

4.

Літвінова Юлія Леонідівна

Член Наглядової Ради ПАТ "БГП"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

5.

Сосна Сергій Олегович

Член Наглядової Ради ПАТ "БГП"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

6.

Варяничко Катерина Геннадіївна

Ревізор ПАТ "БГП"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

 

ProEmitent.INFO