Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  23.02.2016р. повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових загальни


                                                                                                АКЦІОНЕРУ           
                                                      ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

                                                           «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 7 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про зміни у порядку денному чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на «18» березня 2016 року, на підставі пропозиції акціонера, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства. 

Зміст нового питання, включеного до ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   16 питання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

 

Директор ПАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»   І.В. Філіпська

ProEmitent.INFO