Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  26.04.2019р. Річна фінансова звітність за 2018 рік


Баланс на 31.12.2018

Звіт про фін. результати за 2018р.

Звіт про рух грошових коштів за 2018р.

Звіт про власний капітал за 2018р.

Примітки до фін. звітності
ProEmitent.INFO