Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.09.2010


Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ - ІНВЕСТ» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 20.09.2010 р.):
1. з 20.09.2010 року, на підставі заяви від 06.09.2010 р., відкликано з посади Директора Товариства Городецьку Ольгу Павлівну (паспорт серії АН 270000, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл. 05.08.2004 р.). Вказану посаду займала з 21.06.2010 р. Городецька О.П. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями в статутному капіталі емітента не володіє.
2. з 21.09.2010 р. призначено (безстроково) на посаду Директора (за сумісництвом) Філіпську Ірину Вікторівну (паспорт серії АЕ № 900431, виданий 21.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Протягом своєї діяльності обіймала посади: економіст фінансового відділу, фахівець І категорії відділу кредитних ресурсів та розміщення цінних паперів, провідний фахівець того ж відділу, начальник відділу того ж відділу, начальник відділу ресурсів, начальник відділу по роботі з цінними паперами, начальник центра бюджетних заліків Управління цінних паперів, начальник Вексельного центру управління цінних паперів, начальник управління інвестиційної діяльності дирекції банку, начальник відділу цінних паперів, начальник відділу цінних паперів філії банку, начальник управління цінних паперів, начальник відділу торгівлі цінними паперами, заступник директора з фінансів, директор. Філіпська І.В. володіє 25 % статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Філіпська Ірина Вікторівна
ProEmitent.INFO