Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік відомості про зміну 10%


Публічне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ»; організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34497042; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код,  телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: dom_invest@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dom-invest.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Публічне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 11.01.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» становив 303125 (триста три тисячі сто двадцять п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 69,2857% голосуючих акцій. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» становить 218750 (двісті вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят) простих іменних акцій, що складає 50,00% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» становив 109375 (сто дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 25,00% голосуючих акцій. З урахуванням придбаних  акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» становить 206350 (двісті шість тисяч триста п’ятдесят) простих іменних акцій, що становить 47,1657% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор                                                          Філіпська І.В.

                                                                               12.01.2012 р.

ProEmitent.INFO