Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  02.03.2012 рік 10% зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків г


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ»; організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34497042; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код,  телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: dom_invest@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dom-invest.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 01.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» становив 47,1657% голосуючих акцій. З урахуванням придбаних  акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» становить 218 750 (двісті вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят) простих іменних акцій, що становить 50,00% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор                                                          Філіпська І.В.

                                                                               01.03.2012 р.

 

ProEmitent.INFO