Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  05.12.2013р. зміна склада посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»; організаційно-правова форма:  акціонерне товариство; код ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: dom_invest@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dom-invest.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів б/н від 05.12.2013р. ПрАТ «Дом-Інвест» (далі – Товариство) прийнято наступні рішення:

1. Змінити тип та найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»

2. У зв’язку із поданням заяви Ревізором Товариства Рудоквас Юлією Анатоліївною (паспорт серії АЕ №336181, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.07.1996р.) про дострокове припинення її повноважень, як Ревізора Товариства, відкликати її з 05.12.2013 року  з займаної посади Ревізора. Перебувала на даній посаді 2 роки 7 місяців (з 11.04.2011р. )

3.  Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Варяничко Катерини Геннадіївни (паспорт серії МВ №204681, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.11.2003р.). Протягом своєї діяльності обіймала посади  головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу ДТУ ДКЦПФР, фахівця з депозитарної діяльності відділу депозитарної діяльності.

        Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                          Філіпська І.В.

06.12.2013 р.

ProEmitent.INFO