Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2014 зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»; код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: dom_invest@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення :

1.Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Біржова Група Перспектива» (далі- Товариство)  від 24.01.2014р. прийнято рішення:

-  У зв’язку із поданням заяви Філіпської Ірини Вікторівни (паспорт серії АЕ №900431, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.1997р)  від 13.01.2014 року про звільнення з посади директора Товариства за власним бажанням,  звільнити її з посади директора Товариства з 24.01.2014 року. Перебувала на даній посаді з 21.09.2010р. (3 роки 4 місяці).

-  З 27.01.2014 року призначити безстроково Глазунову Олену Євгеніївну (паспорт серії АК  номер 479680, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, 31.03.1999 року) директором Товариства, за сумісництвом з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років займала посади  заступника начальнику відділу,  начальника відділу.

2. Відповідно до наказу директора Товариства від 24.01.2014р. №1к\тр на підставі заяви про звільнення за власним бажанням звільнити головного бухгалтера Товариства Кравчук Яну Валеріївну (паспорт серії АЕ №567114, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 01.04.1997р). Перебувала на посаді з 03.11.2008р. (5 років 2 місяці). На посаду  головного бухгалтера нікого не призначено, оскільки відповідно до наказу директора Товариства від 27.01.2014р. у зв’язку з кадровими змінами з штатного розпису підприємства вилучено посаду головного бухгалтера.

        Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                                     Глазунова О.Є.

ProEmitent.INFO