Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2014 зміна складу посадових осіб, призначення директора Філіпської І.В.


Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»; код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: dom_invest@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення :

1.Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Біржова Група Перспектива» (далі- Товариство)  від 28.01.2014р. прийнято рішення:

-  У зв’язку із поданням заяви Глазунової Олени Євгеніївни (паспорт серії АК  номер 479680, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, 31.03.1999 року) від 28.01.2014 року про звільнення з посади директора Товариства за власним бажанням,  звільнити її з посади директора Товариства з 28.01.2014 року. Перебувала на даній посаді з 27.01.2014р. (1 день). Глазунова О.Є. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  З 29.01.2014 року призначити безстроково Філіпську Ірину Вікторівну (паспорт серії АЕ №900431, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.1997р) на підставі її заяви директором Товариства, за сумісництвом з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років займала посади  директора. Філіпська І.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 50 %. (218750 штук).

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                  Філіпська І.В.

ProEmitent.INFO