Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік 10% 05.04.2010


Публічне акціонерне товариство «ДОМ - ІНВЕСТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 05.04.2010р. від реєстратора ПрАТ «Юніверсал Секьюрітіз», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ №498080 від 30.11.2009р.), було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій «фізична особа» зменшився до 303 125 (триста три тисячі сто двадцять п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 69,2857142857% голосуючих акцій. Пакет власника акцій «фізична особа» збільшився до 109 375 (сто дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 25% голосуючих акцій. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Городецька Ольга Павлівна
ProEmitent.INFO