Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  06.03.2014 зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»; код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Публічне акціонерне товариство «Біржова група Перспектива» (далі – Товариство) повідомляє, що 04.03.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 43,14% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій «фізичної особи» складає 50% голосуючих акцій Товариства, що становить 218750 шт. 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                 Глазунова О.Є.

ProEmitent.INFO