Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  06.03.2014 зміна Наглядової Ради


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива»; код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення :

Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біржова Група Перспектива» (далі- Товариство)  від 03.03.2014р. прийнято  наступні рішення: 1. У зв’язку з поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ганжи В.А. про припинення його повноважень припинити з 03.03.2014р. повноваження членів Наглядової Ради у наступному складі: Члена Наглядової Ради Сироти Тетяни Миколаївни(АК№388659, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.11.1998р.), перебувала на посаді з  11.04.2011р. (2 роки 11 місяців), Члена Наглядової ради Лобової Оксани Петрівни (АМ914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2001р.), перебувала на посаді з  11.04.2011р. (2 роки 11 місяців), Члена Наглядової ради Ганжи Віталія Анатолійовича (АЕ№334923, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.06.1996р.), перебував на посаді з 11.04.2011р. (2 роки 11 місяців) 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду Товариства в новому складі у кількості 3 осіб Член Наглядової Ради Сирота Тетяна Миколаївна (АК№388659, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.11.1998р.), протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу торгівлі цінними паперами ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз», головного фахівця відділу забезпечення клірингу та розрахунків ПАТ «ФБ «Перспектива», Сирота Т.М. відповідно Протоколу засідання Наглядової Ради від 04.03.2014р. обрано Головою Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Лобова Оксана Петрівна (АМ914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2001р.), протягом останніх 5 років обіймала посади юристконсульта ТОВ «ЮК «Позитив», юрист ЗАТ «ЮК «Лігал Інвестментс», юрист ПрАТ «ЮК» Правозахист Інвест», провідний фахівець відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ «МТ», Член Наглядової Ради Літвінова Юлія Леонідівна (АК№575222, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1999р), протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу депозитарної діяльності ЗАТ «ЮС», начальника відділу обслуговування інвестиційних фондів ПрАТ КУА «Академія Інвестментс». Всі зазначені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                                     Глазунова О.Є.

ProEmitent.INFO