Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.08.2014 зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"; код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Публічне акціонерне товариство "Біржова група Перспектива" (далі – Товариство) повідомляє, що 08.08.2014р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій "фізичної особи" становив 50% голосуючих акцій Товариства (218750 шт.). З урахуванням відчужених акцій пакет власника акцій "фізичної особи" становить 0% голосуючих акцій (0 шт.). Пакет власника акцій "фізичної особи" становив 50% голосуючих акцій Товариства (218750 шт.). З урахуванням відчужених акцій пакет власника акцій "фізичної особи" становить 0% голосуючих акцій (0 шт). Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форвард" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) становив 0% голосуючих акцій Товариства (0 шт.). З урахуванням придбаних акцій та у зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства пакет ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард" складає 185437500 (сто вісімдесят п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ "БГП"                                                          Глазунова О.Є.
ProEmitent.INFO