Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  13.08.2014 зміна Наглядової Ради


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"; код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до рішення одноосібного акціонера Публічного акціонерного товариства "Біржова Група Перспектива" (далі - Товариство) від 11.08.2014р. прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви членом (Головою) Наглядової ради Товариства Сиротою Т.М. про дострокове припинення її повноважень, з 11.08.2014р. припинити повноваження членів Наглядової ради у попередньому складі: Члена (Голови) Наглядової ради Сироти Тетяни Миколаївни (паспорт АК 388659, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.11.1998р.), перебувала на посаді з 03.03.2014р. (5 місяців); Члена Наглядової ради Лобової Оксани Петрівни (паспорт АМ 914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2001р.), перебувала на посаді з 03.03.2014р. (5 місяців); Члена Наглядової ради Літвінової Юлії Леонідівни (паспорт АК 575222, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1999р.), перебувала на посаді з 03.03.2014р. (5 місяців). 2. З 11.08.2014р. обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб: Член Наглядової ради Лобова Оксана Петрівна (паспорт АМ 914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2001р.), протягом останніх 5 років обіймала посади: юрисконсульта ТОВ "ЮК "Позитив", юриста ЗАТ "ЮК "Лігал Інвестментс", юриста "ПрАТ КУА "Академія Інвестментс", юриста ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест", провідного фахівця відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ "МТ". Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 11.08.2014р. Лобову О.П. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради Літвінова Юлія Леонідівна (паспорт АК 575222, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1999р.), протягом останніх 5 років обіймала посади: начальника відділу депозитарної діяльності ЗАТ "ЮС", начальника відділу з обслуговування інвестиційних фондів ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Член Наглядової ради Сосна Сергій Олегович (паспорт АЕ 355492, виданий Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 25.12.1996р.), протягом останніх 5 років обіймав посаду начальника відділу інформаційних технологій ПАТ "ФБ "Перспектива". Всі зазначені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «БГП»                                                               Глазунова О.Є.
ProEmitent.INFO