Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  05.03.2015р. Спростування інф. розміщеної на стокмаркеті 02.03.2015р.


Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива» повідомляє, що у повідомленні про виникнення особливої інформації емітента: «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента», що виникла 27.02.2015 року та розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази НКЦПФР 02.03.2015 о 10:32:06 самостійно виявлено факт розкриття недостовірної інформації внаслідок недосконалості програмного забезпечення, а саме:

- в табличній формі в змісті інформації не заповнено поле «дата вчинення дії», хоча у репортовскому файлі який надсилався на стокмаркет було все заповнено.

У зв’язку з цим, було виправлено вказану помилку шляхом  заповнення особливої інформації за допомогою більш нової версії програмного забезпечення, та розміщено повторно одночасно з цим спростуванням 05.03.2015р.

У особливій інформації опублікованій у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.03.2015р. №43, та оприлюдненій на власній веб-сторінці 04.03.2015р. факту оприлюднення недостовірної інформації не виявлено.

 

ProEmitent.INFO