Приватне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 08.04.2011


Дата здійснення дії:  08.04.2011
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Особлива інформація
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дом – Інвест»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, 49000
Регіон емітента: 1210136600
Телефон керівника емітента: 0563739793
Електронна поштова адреса:
Текст повідомлення:
Відповідно до протоколу чергових загальних зборів б/н від 08.04.2011р. ПАТ «Дом-Інвест» (далі – Товариство):
1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої Катерини Віталіївни від 29 березня 2011 року про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства відкликано з 08.04.2011 року членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:
- Сирота Тетяна Миколаївна (паспорт АК № 388659 виданий 20.11.1998р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 1 рік 10 місяців.
- Ганжа Віталій Анатолійович (паспорт АЕ № 334923 виданий 14.06.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області). Перебував на даній посаді 1 рік 10 місяців.
- Єремєєва Катерина Віталіївна (паспорт АН № 391123 виданий 17.06.2005р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 1 рік 10 місяців.
2. З 11.04.2011р. обрано строком на три роки членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:
- Сирота Тетяна Миколаївна (паспорт АК № 388659 виданий 20.11.1998р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області); протягом своєї діяльності обіймала посади головного бухгалтера, менеджера, начальника відділу торгівлі цінними паперами.
- Ганжа Віталій Анатолійович (паспорт АЕ № 334923 виданий 14.06.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області); протягом своєї діяльності обіймав посади менеджера, начальника відділу безпеки.
- Лобова Оксана Петрівна (паспорт серії АМ № 914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 жовтня 2001 року), протягом своєї діяльності обіймала посади юрисконсульта.
3. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів з 11.04.2011р. обрано строком на три роки на посаду Ревізора Рудоквас Юлію Анатоліївну (паспорт АЕ № 336181 виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), представника ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Рудоквас Ю.А. протягом своєї діяльності обіймала посади юриста, начальника юридичного відділу.
Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Філіпська Ірина Вікторівна
 
ProEmitent.INFO